از نظر طبقه بندی  ای 5  جزو روش های فعال واکتشافی است که بر تولید  و تعمیم دانش تاکید می کند .

در این فرایند  معلم و همه ی امکانات تسهیل کننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می آیند . بنا برین در این روش دانش آموز نقش اساسی دارد .

هدف : جست وجوی فعالانه فرا گیرندگان از طریق فعالیت های گوناگون برای کشف راه حل ها  مفاهیم  اصول و قوانین  یکی از اهداف مهم در این روش است .

داشتن روحیه ی کاوشگری

ایجاد سوال

 طراحی 

اجرا

 ابداع

به دست آوردن جواب 

همگی ویزگی های ساخت گرایی است .

این الگوی تدریس از پویا ترین و کار آمد ترین الگوی تدریس است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است . مراحل اجرای الگوی تدریس حاضر در5 مرحله برنامه ریزی واجرا می شود مراحل مورد نظر عبارتند از :

1) در گیر کردن (ENGAGING )

2) کاوش ( EXPLORATION)

3) توصیف( EXPLANATIO) 

4) شرح و بسط گسترش ( ELABORATION )

5) ارزرشیابی (ELABORATION)

مرحله اول: (درگیر شدن)

این مرحله برای جلب توجه كلاس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان وانگیزش در فراگیران طراحی شده است. با  یك سؤال ، داستان ، تصویر، فعالیت علمی و یا … می تواند مورد استفاده معلم قرار گیرد

شیوه تدریس در مرحله درگیر کردن

سوالاتی را مطرح کنید یا مسائلی را ایجاد کنید

پاسخ هایی را برانگیزید که دانش فعلی دانش آموزان را آشکار می کند

به دانش آموزان کمک کنید تا با کارهای قبلی ارتباط برقرار کنند

نتایج یادگیری را مشخص کنید و به طور صریح به آنها در درس ارجاع دهید

دانش آموزان را دعوت کنید تا آنچه را که فکر می کنند بیان کنند

از دانش آموزان دعوت کنید تا سوالات خود را مطرح کنند

مرحله دوم : (کاوش )

در این مرحله که مطالعه بعد از انگیزه می باشد از دانش آموزان می خواهیم  به مشاهده پپردازند و از مشاهدات خود یادداشت تهیه کنند

و یا آن را برای ذوستان خو د بیان کند نقش معلم در مرحله کاوش تسهیل یادگیری است. آنها فعالیت ها را آغاز می کنند و زمان و فرصتی را برای دانش آموزان فراهم می کنند .ا اشیا، مواد و موقعیت ها را بررسی کنند.

معلم هنگام ثبت و تجزیه و تحلیل مشاهدات یا داده ها و شروع ساختن مدل ها یا توضیحات اولیه، دانش آموزان را مربی و راهنمایی می کند.

استراتژی های تدریس در مرحله کاوش

سوالات یا مشکلات را ارائه یا روشن کنید

تجربیات مشترک را ارائه دهید

در حین تعامل دانش آموزان را مشاهده کنید و به آنها گوش دهید

به عنوان مشاور برای دانش آموزان عمل کنید

تعامل دانش آموزان را تشویق کنید

برای کمک به دانش‌آموزان برای درک تجربیاتشان و هدایت مجدد آنها در صورت لزوم، سؤالات کاوشگری بپرسید

زمانی را برای دانش‌آموزان فراهم کنید تا مشکلات را حل کنند

مرحله سوم :   (توصيف)

شرح حال و بيان دقيق مشاهدات به صورت كتبي و شفاهي و ارائه‌ي راه حل‌ها و پاسخ‌هاي احتمالي (پرورش مهارت‌هاي تفكر انتفادي و تجزيه و تحليل)

مرحله توصیف شامل دو بخش است. ابتدا معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد که مدل‌ها و توضیحات اولیه خود را از تجربیات مراحل 1 و 2 به اشتراک بگذارند.

دوم، معلم منابع و اطلاعاتی را برای حمایت از یادگیری دانش آموز فراهم می کند و مفاهیم علمی یا فناوری را معرفی می کند.

دانش‌آموزان از این منابع و اطلاعات و همچنین ایده‌های دانش‌آموزان دیگر برای ساختن یا اصلاح مدل‌ها و توضیحات مبتنی بر شواهد خود استفاده می‌کنند.

استراتژی های تدریس در مرحله توصیف

دانش آموزان را تشویق کنید تا مفاهیم و تعاریف را با کلمات خود توضیح دهند

از دانش آموزان توجیه و شواهد و توضیح بخواهید به طور رسمی تعاریف، توضیحات و اطلاعات را از طریق مینی سخنرانی، متن، اینترنت یا منابع دیگر ارائه دهید. زمانی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید تا ایده‌های خود را با دیگران مقایسه کنند و در صورت تمایل ایده‌های خود را اصلاح کنند/

مرحله چهارم : (شرح و بسط)

بچه ها خوشحال هستند و چون با انگیزه کار را شروع کرده اند اطلاعات زیادی به دست آورده اند.

آنها به کتاب های مختلف، دایرة المعارف ها، نرم افزارهای کامپیوتری و … مراجعه می کنند.

معلم فقط به بچه ها راه جمع آوری اطلاعات را یاد می دهد و نشان می دهد که چگونه می توانند خودشان مشکلات را حل کنند.

در این مرحله مثال های اضافی و موارد بیشتری درباره مفاهیم اصلی درس ارائه می گردد و از دانش آموزان خواسته می شود

تا از آموخته ها و یادگیری های قبلی برای گسترش و بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند

و به این ترتیب در این مرحله معلم خوشحال است که خود حشره شناس نیست لیکن بچه ها را برای تلاش بیشتر و بررسی دقیق تر هدایت کرده است.

مرحله پنجم : ( ارزشیابی )

ارزشیابی مستمر در طول انجام فعالیت واز مرحله اول آغاز شده است .

در این مرحله برای ارزشیابی می باشد

استراتژی های تدریس در مرحله ارزیابی

سؤالات باز مانند “چرا فکر می کنی…؟” “چه مدرکی دارید؟” “چگونه به این سوال پاسخ می دهید؟”

هنگامی که دانش آموزان درک فردی از مفاهیم آموخته شده و عملکرد مهارت ها را نشان می دهند، یادداشت ها را مشاهده و ثبت کنید . برای جمع آوری شواهدی مبنی بر درک دانش آموزان از انواع ارزیابی ها استفاده کنید . فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم کنید تا پیشرفت خود را ارزیابی کنند / یک مربی یا معلم خوب تاثیر زیادی بر فرد دارد. او ممکن است دانش آموزان را تشویق کند تا چیزهای جدیدی که یاد می گیرند  در موقعیت های جدید به کار بگیرند و دانش آنها را گسترش دهند.

به جای اینکه دانش را تحمیل کنید آنها را با شرایط و موقعیت خودتان به کار بگیرید. هدف روش تدریس 5E  مهیا کردن چنین زمینه ای برای کارآموزان است تا آنها بتوانند به طور کنجکاوانه و اکتشافی دانش خود را به کار بگیرند.